Bestuur

Algemeen bestuur

 
Voorzitter:
Irma Winkelhorst
voorzitter.revoc@gmail.com
 
Secretaris:
Esther Kimmels
secretaris.revoc@gmail.com
 
Penningmeester:
Lia Hogemans
penningmeester.revoc@gmail.com
 
Vertrouwenspersoon:
Carine Giesbers
vertrouwenspersoon@gmail.com
 
Contactpersoon PR en Sponsering:
Silke Meinen
sponsering.revoc@hotmail.com
 
Contactpersoon Technische Commissie: 
Laura Winkelhorst
tcrevoc@hotmail.com
 
Contactpersoon Activiteitencommissie: 
Wendy te Deeseke
ac.revoc@gmail.com

Het dagelijks bestuur bestaat uit Irma Winkelhorst, Esther Kimmels en Lia Hogemans