Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Roza Papenborg / voorzitter.revoc@gmail.com

Secretaris:
 secretaris.revoc@gmail.com

Penningmeester:
Lia Hogemans / penningmeester.revoc@gmail.com

Overige commissies

Contactpersoon PR en Sponsering:
Rubian Reijerink / sponsering.revoc@hotmail.com

Contactpersoon Technische Commissie:
Wendy te Deeseke / tcrevoc@hotmail.com

Contactpersoon Activiteitencommissie:
Anja Rhebergen & Elise Ordelman / ac.revoc@gmail.com