Coronaprotocol seizoen 2021-2022

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en NOC-NSF. In het bijgevoegde protocol zijn de afspraken en regels te vinden die binnen
volleybalvereniging Revoc en de accommodatie gelden.

Algemeen
> Gebruik je gezonde verstand
> Volg in de accommodatie de looproutes
> Zorg ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd vanuit huis is
ingevuld.

Tijdens de wedstrijd
> De scheidsrechter geeft tijdens het tossen aan hoe Volleybalvereniging Revoc de Corona-regels hanteert. De aanvoerders van beide teams geven dit door aan alle spelers en eventueel de coach.
> Niet juichen en zingen. Yellen en bescheiden je punt vieren mag wel.
> Geen handen geven voor aanvang van de wedstrijd. Beide teams gaan
op de driemeterlijn staan en wensen elkaar op afstand een fijne
wedstrijd.
> De banken worden na iedere set schoongemaakt met desinfecterend middel. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de banken.
> Tijdens normaal sportcontact hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voorafgaand aan en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouders wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dus ook in de kleedkamers en tijdens de time-outs en wissels.
> Coach en wisselspelers houden zich zoveel mogelijk aan de 1,5 meter
afstand.
> De tegenstander wordt een kleedkamer geboden. Er mogen maximaal 3 personen tegelijk onder de douche staan. Het team is zelf verantwoordelijk voor navolging van de regels.
> Bij onduidelijkheden of vragen over de Corona-maatregelen of het protocol van Volleybalvereniging Revoc tijdens de wedstrijd, is de scheidsrechter verantwoordelijk. Hij/zij in deze situatie bevoegd om een verstandig beslissing te nemen, eventueel in overleg met de spelende teams.

Kantine/tribune
> De kantine is open volgens de huidige horeca-maatregelen:
> Een vaste zitplaats is verplicht.
> Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
> De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te
registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
> De tribune is toegankelijk voor publiek, mits de bezoeker een vaste zitplaats heeft op 1,5 meter afstand van andere bezoekers.
> Als de kantine niet open is, dan is een gezondheidscheck en
bezoekersregistratie niet nodig.

Nog vragen over de Corona-maatregelen van Volleybalvereniging Revoc of dit protocol? Mail naar revoc.corona@gmail.com